SPÅR

Sinnesbilder.
Frusna avtryck av ögonblickets
känsla av ett något.
Ibland ovisst vad,
ibland isande tydligt.
För mig.
Jostein

GALLERI